میلاد امام هادی (ع)

میلاد امام پاکی و روشنایی

ستاره‏ی راهنمای بشریت

گنجینه‏ی ارزشمند کرامت

قله‏ی بلند فضیلت
  گلبرگ درخت رحمت

تهنیت باد.