با سلام مجدد :

با شروع امتحانات دی ماه و سوال مکرر دانش آموزان راجع به بارم سوالات ، لازم دیدم

برای اولین بار قالب و بارم سوالات دی ماه را برای استفاده دانش آموزان و همکاران

محترم در وبلاگ قرار دهم .إن شاءالله که مفید باشد.

 

قالب و بارم سوال اول دبیرستان

قالب و بارم سوال دوم دبیرستان (تجربی و ریاضی)

قالب و بارم سوال سوم دبیرستان (تجربی و ریاضی)

قالب و بارم سوال چهام دبیرستان ( انسانی )