سلام :

متن و پاسخنامه ی سوالات عربی دی ماه 93 را می توانید  از فایل های زیر دانلود کنید

سوالات عربی دوم ریاضی و تجربی         word     pdf

پاسخنامه ی سوالات عربی دوم ریاضی و تجربی        word     pdf

سوالات عربی سوم ریاضی                  word     pdf

پاسخنامه ی سوالات عربی سوم ریاضی         word     pdf