با سلام :

در این پست ،سوالات کلاسی درس 6 و 7 از مبحث « اعراب فعل مضارع " را قرار

می دهم این سوالات همراه با پاسخنامه ،به صورت word و pdf  است امیدوارم که

مورد استفاده دانش آموزان و همکاران گرامی  قرار گیرد .

سوال نمونه الف    word      pdf

پاسخ نمونه الف     word      pdf

سوال نمونه ب      word      pdf

پاسخ نمونه ب      word      pdf

سوال نمونه ج      word      pdf

پاسخ نمونه ج       word      pdf